Ofera pre teológov 16. 11. 2014

GP ECAV na Slovensku uznesením č. 736-6/2013 o celocirkevných oferách na rok 2014 určilo nedeľu 16. novembra 2014 na povinne vyhlásenú oferu pre teológov. ...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 9.11.2014

viac

Poďakovanie z Budapešti za oferu

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti srdečne ďakuje všetkým bratom a sestrám vo viere, ktorí prispeli do mimoriadnej dobrovoľnej ofery na pomoc ich cirkevnému zboru, ktorá bola vyhlásená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na sviatok Svätej Trojice 15. júna 2014.

 

Hilda Fabulyová-Gulácsiová, Budapešť | 29.10.2014

viac

Vyhodnotenie dobrovoľnej ofery na Srbsko

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku ďakujú všetkým darcom, ktorí prispeli na dobrovoľnú oferu na zmiernenie škôd spôsobených záplavami v Srbsku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku  | 17.9.2014

viac

Pozývame na pracovný aktív na tému MÉDIÁ V ECAV NA SLOVENSKU 13. 9.

Bratia a sestry, Predsedníctvo ECAV na Slovensku Vás pozýva na pracovný aktív na tému Médiá v ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. septembra 2014 od 10.00 do 13.00 hod. v Liptovskom Mikuláši v zborovom dome CZ ECAV L. Mikuláš, Tranovského 4.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.9.2014

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2014 v Žiline

Bratia a sestry, pozývame Vás na Teologickú konferenciu 2014, ktorá sa bude konať 10. − 12. septembra 2014 v hoteli Holliday in v Žiline. Prihlásiť sa môžete do 1. septembra 2014. PROGRAM Prihlasovaci formulár Vložené 15. 7....

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 5.9.2014

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2014.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 25.8.2014

viac

Ešte zmeny do schematizmu

Bratia farári a sestry farárky, ak ste do 15. 8. nestihli nahlásiť zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk, môžete ich ešte stále posielať na adresu media@ecav.sk. Zapracujeme ich do schematizmu počas jeho prípravy do tlače.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.8.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Helenou Mišinovou

So smútkom v srdci aj s nádejou na vzkriesenie v Pánu Ježišovi Kristovi Vám oznamujeme, že nás opustila naša milovaná mama, stará a prastará mama a príbuzná Helena Mišinová, rod. Tomečková, vdova po v Pánu zosnulom ev. a. v. farárovi Jozefovi Mišinovi. Pán života a smrti si ju povolal v stredu 20. 8. 2014 vo veku 93 rokov. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 23. 8. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Záriečí.

 

Dcéry Alexandra Jana, Blanka a Bronislava, synovia Igor a Boris s rodinami | 21.8.2014

viac

Upozornenie pre používateľov domény ecav.sk

Bratia farári a sestry farárky, prosíme, nereagujte na výzvy neznámych administrátorov. Ako je uvedené na www.ecav.sk, náš administrátor má adresu webmaster@ecav.sk. Okrem toho sa vyjadruje spisovným jazykom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.8.2014

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2015

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2014 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, zapracujeme už len do schematizmu ECAV, ktorý je na www.ecav.sk v rubrike ADRESÁR a priebežne ho aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.8.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart