Pozvánka na kurz pre cirkevných hudobníkov 2015

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva všetkých kantorov a cirkevných hudobníkov na kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. júla 2015 v Bratislave. Prihlášku pošlite do 1. júna 2015. Informácie a prihláška. ZMENA: Kantorská skúška bude 5. 9. 2015 o 10.00 hod. v Bratislave. Prihláste sa do konca júna 2015. Uverejnené 18. 4. 2015; zmena 13. 5....

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH na Slovensku | 17.5.2015

viac

Ofera na podporu slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí 17. 5.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. 12. 2014 vyhlásilo na Nedeľu po Vstúpení 17. mája 2015 dobrovoľnú oferu na podporu slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. O...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 16.5.2015

viac

Zomrel RNDr. Ľudovít Kuruc

Milí bratia a sestry, odovzdaní do Božej vôle oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že Pán života a smrti si 15. 5. 2015 povolal milovaného manžela, otca, starého otca, dlhoročného riaditeľa Evanjelického lýcea, seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu a zborového dozorcu CZ ECAV Vrbové, t. č. zástupcu zborového dozorcu RNDr. Ľudovíta Kuruca, CSc. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v stredu 20. 5. 2015 o 15.00 hod. v Novom kostole v Bratislave.

 

Rodina Kurucová a CZ ECAV Vrbové | 15.5.2015

viac

Festival chrámovej piesne ZD - prihláška

V bratsko-sesterskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, ktorý sa bude konať dňa 7. 11. 2015 v Ev. kostole Sv. Trojice vo Zvolene. Prihlášku pošlite do 15. 5. 2015 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. Propozície Vložené 30. 4. 2015 ...

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV na Slovensku | 12.5.2015

viac

VZ Spolku Martina Luthera na Slovensku

Spolok Martina Luthera na Slovensku a CZ ECAV Bratislava Legionárska vás pozývajú na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera v nedeľu 17. 5. 2015 o 18.00 hod. v Ev. kostole v Bratislave na Legionárskej ul.

 

Ondrej Peťkovský, www.spolok-martina-luthera.ecav.eu  | 11.5.2015

viac

Duchovná pieseň 2015 - 6. mája

Celoslovenské kolo speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ sa bude konať 6. mája 2015 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Registrácia súťažiacich bude od 9.00 hod. v priestoroch Biblickej školy na Ul. M. R. Štefánika 17. Súťaž sa začne o 10.00 hod. Propozície nájdete v rubrike Evanjelické školstvo – aktuálne: Duchovná pieseň.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 4.5.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou ThMgr. Zuzanou Štanclovou

So zármutkom oznamujeme, že sestra farárka ThMgr. Zuzana Štanclová odišla z tejto časnosti dňa 29. apríla 2015. Posledná rozlúčka s našou spolusestrou bude v nedeľu 3. mája 2015 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Martine.

 

Milan Kubík, zborový farár-konsenior, CZ ECAV Martin | 30.4.2015

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2015

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční 4. mája 2015 o 9.00 hod. v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Témy konferencie: RODINA, INTINKCIA.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 27.4.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Milanom Drobným

S bolesťou v srdci, ale s nádejou na stretnutie u Pána Boha vám oznamujeme, že Pán nad životom i smrťou si 4. apríla 2015 vo veku 71 rokov povolal k sebe evanjelického farára brata Mgr. Milana Drobného. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 8. apríla 2015 o 15.30 hod. v Evanjelickom kostole v Nižnej Slanej.

 

Miroslav Maťo, námestný farár, CZ ECAV Nižná Slaná – Kobeliarovo | 6.4.2015

viac

Slezská diakonie hledá zájemce o dobrovolnou službu v Tanzanii

Slezská diakonie nabízí možnost účasti dvěma českým a jednomu slovenskému dobrovolníkovi na dobrovolné službě v délce 9 měsíců na projektu v Tanzanii. Jedná se o projekt Evropské dobrovolné služby schválené EACEA V Bruselu (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast). Bližší informace jsou k dispozici tu a na internetových stránkách Slezské diakonie...

 

Slezská diakonie | 4.4.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart