Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

So žiaľom oznamujeme, že 20. 12. 2014 Boh života a smrti si k sebe po ťažkej chorobe povolal svojho služobníka - evanjelického kňaza, seniora v. v. Košického seniorátu, básnika a prozaika, nositeľa mnohých významných ocenení ThMgr. Mgr. art. Ladislava Fričovského, ktorý bol odvolaný do večnosti vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční 23. 12. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v chráme Božom v Obišovciach.

 

Ján Hruška, senior Košického seniorátu ECAV na Slovensku | 22.12.2014

viac

Prihláška na vzdelávací program z oblasti komunikácie a pastorálneho rozhovoru

Bratia sestry, pozývame Vás na vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru na tému „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“ pod vedením odborných lektorov − psychológov. Viac tu. Prihlášky pošlite do 15. 12. 2014. Vložené 6. 12....

 

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV na Slovensku | 20.12.2014

viac

Plán aktivít ECAV na Slovensku na rok 2015

Generálne presbyterstvo, ktoré zasadalo 5. 12. 2014 vo Zvolene, sa o. i. zaoberalo plánom celocirkevných aktivít ECAV na Slovensku na budúci rok. Tento plán, ktorý sa bude priebežne aktualizovať, nájdete na našej webovej stránke v záložke DOKUMENTY A TLAČIVÁ pod bodom M). Klikni tu.Vložené 9. 12....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 14.12.2014

viac

Celocirkevné ofery na rok 2015

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 5. decembra 2014 vo Zvolene, schválilo zoznam celocirkevných ofier na rok 2015. Klikni tu. Vložené 9. 12....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 14.12.2014

viac

Hrad prepevný v mobilnej aplikácii

Milí bratia a milé sestry, po úspešnom vydaní a distribuovaní zbierky Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2014 - 2015 sme sa v tomto cirkevnom roku rozhodli osloviť aj tých, ktorým sú bližšie elektronické formy, preto sme vytvorili mobilnú aplikáciu pod názvom Hrad prepevný.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.11.2014

viac

Webová stránka ZD - www.zdecav.sk

Bratia a sestry, odporúčame Vám do pozornosti novú webovú stránku Západného dištriktu ECAV na Slovensku www.zdecav.sk...

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vmv@zdecav.sk | 27.11.2014

viac

Materiály k adventu a Vianociam 2014

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte do cirkevných zborov: Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam Adventný modlitebný týždeň 2014 Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2014

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 25.11.2014

viac

Oznam pre prispievateľov do Podporného cirkevného fondu

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku svojím uznesením 84-6/2014 schválilo novelizáciu Štatútu Podporného cirkevného fondu (PCF). Táto novelizácia, ako aj úplné znenie PCF vyšlo v Zb. CPP 4/2014.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady PCF | 25.11.2014

viac

Prípravky ZD k adventu a Vianociam 2014

Biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku srdečne pozýva všetkých duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky k adventu a Vianociam, ktoré sa uskutočnia v piatok 21. 11. 2014 vo Zvolene. Prihláste sa do 12. 11. 2014.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 11.11.2014

viac

Ofera pre teológov 16. 11. 2014

GP ECAV na Slovensku uznesením č. 736-6/2013 o celocirkevných oferách na rok 2014 určilo nedeľu 16. novembra 2014 na povinne vyhlásenú oferu pre teológov. ...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 9.11.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart