Všeobecná pastorálna konferencia 2015

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční 4. mája 2015 o 9.00 hod. v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Témy konferencie: RODINA, INTINKCIA.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 27.4.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Milanom Drobným

S bolesťou v srdci, ale s nádejou na stretnutie u Pána Boha vám oznamujeme, že Pán nad životom i smrťou si 4. apríla 2015 vo veku 71 rokov povolal k sebe evanjelického farára brata Mgr. Milana Drobného. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 8. apríla 2015 o 15.30 hod. v Evanjelickom kostole v Nižnej Slanej.

 

Miroslav Maťo, námestný farár, CZ ECAV Nižná Slaná – Kobeliarovo | 6.4.2015

viac

Slezská diakonie hledá zájemce o dobrovolnou službu v Tanzanii

Slezská diakonie nabízí možnost účasti dvěma českým a jednomu slovenskému dobrovolníkovi na dobrovolné službě v délce 9 měsíců na projektu v Tanzanii. Jedná se o projekt Evropské dobrovolné služby schválené EACEA V Bruselu (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast). Bližší informace jsou k dispozici tu a na internetových stránkách Slezské diakonie...

 

Slezská diakonie | 4.4.2015

viac

Výzva ohľadom Beckovskej Viesky

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyzýva tie COJ ECAV, ktoré boli podielnikmi, účastinármi a pôžičkármi (veriteľmi) hospodárstva Beckovská Vieska a dosiaľ neboli cez Generálny biskupský úrad zaevidované, aby sa prihlásili do 15. 4. 2015 na Generálny biskupský úrad, Palisády 46, Bratislava. Prosíme predložiť doklady o vlastníctve na určenie výšky podielov. Výzva sa nevzťahuje na už evidované COJ ECAV na Slovensku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.3.2015

viac

Porada k Beckovskej Vieske 12. 3.

Pozývame štatutárnych zástupcov alebo poverených splnomocnencov všetkých bývalých podielnikov a bývalých účastinárov na majetku „Beckovská Vieska“ na poradu, ktorá sa uskutoční 12. 3. 2015 (štvrtok) o 10.00 hod. na GBÚ ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 1.3.2015

viac

Misijné materiály – Pôst a Veľká noc 2015

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstu a Veľkej noci, ktoré sme do cirkevných zborov posielali v hromadnej pošte 4. 2. 2015. Dokumenty v...

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 24.2.2015

viac

Schválenie zahraničnej pomoci 2015

Z uznesení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadlo 13. februára 2015, vyberáme:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 22.2.2015

viac

Hrad prepevný v mobilnej aplikácii – Android a iOS

Milí bratia a milé sestry, po úspešnom vydaní a distribuovaní zbierky Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2014 - 2015 sme sa rozhodli osloviť aj tých, ktorým sú bližšie elektronické formy, preto sme vytvorili mobilnú aplikáciu pod názvom Hrad prepevný.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 10.2.2015

viac

Umrel brat emeritný dištriktuálny biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Ján Midriak

Bratia a sestry, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v sobotu 7. februára 2015 si Pán života a smrti k sebe povolal brata emeritného dištriktuálneho biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. Jána Midriaka. Pohrebná rozlúčka s ním sa bude konať v Ev. a. v. kostole v Prešove v sobotu 14. februára 2015 o 11.00 hod. Parte

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 8.2.2015

viac

Pracovný aktív dozorcov ECAV na Slovensku

Generálny dozorca ECAV na Slovensku pozýva dozorcov cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV na Slovensku (cirkevný zbor, seniorát, dištrikt) na pracovný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 24. januára 2015 o 10.00 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca | 20.1.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart