Výzva na tvorbu učebníc 2014

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na základe uznesenia 27-2/2014 prijatého Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku zverejňuje Výzvu pre jednotlivcov a autorské kolektívy na napísanie učebníc a metodických príručiek pre evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných gymnáziách. Kritéria výzvy Vložené 30. 5....

 

Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk  | 5.6.2014

viac

Pozvánka na kurz dirigovania 2014

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás pozýva na KURZ DIRIGOVANIA v dňoch 30. júna – 2. júla 2014 v Bratislave. Prihláste sa do 30. júna...

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH  | 4.6.2014

viac

K Synode ECAV na Slovensku 2014

Návrhový lístok pre členov Synody 2014 Čestné vyhlásenie pre kandidátov na funkcie...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 3.6.2014

viac

OZNAM O KONANÍ SYNODY ECAV 2014

Tohtoročná Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku bude zasadať v dňoch 6. – 7. júna 2014 (piatok, sobota) v Levoči.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk  | 2.6.2014

viac

Potrebujete notové materiály?

Notové materiály pre dirigentov spevokolov a kantorov môžeme dostať na GBÚ ECAV v Bratislave alebo vám ich pošleme poštou.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 1.6.2014

viac

DOBROVOĽNÁ OFERA NA SRBSKO - vyhlásenie

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasujú dobrovoľnú oferu na pomoc občanom Srbska, najmä slovenským krajanom a evanjelickým cirkevným zborom postihnutých ničivými povodňami.

 

ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku | 26.5.2014

viac

Pozvánka na 5. medzinárodné Bugenhágenovo sympózium

Teologické centrum v Braunschweigu vás srdečne pozýva na 5. medzinárodné Bugenhágenovo sympózium, ktoré sa bude konať v dňoch 25. – 27. 9. 2014 v Braunschweigu. Prihlášky: do 27. 5. 2014.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 20.5.2014

viac

Vzdelávací program v oblasti komunikácie

Biskup ZD ECAV pozýva duchovných aj laikov zo ZD na vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“pod vedením odborných lektorov – psychológov. Viac o programe a prihláška (Vložené 30. 4.)...

 

media(at)ecav.sk | 18.5.2014

viac

Zrušenie výberového konania

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku ZRUŠUJE vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ/ky Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote s termínom podania prihlášky do 26. mája 2014.

 

Presbyterstvo RIS ECAV na Slovensku | 13.5.2014

viac

POZVÁNKA NA VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2014

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku v pondelok 26. mája 2014 o 9.30 hod. v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Úvodnou pobožnosťou poslúži Jerzy Samiec, biskup ECAV v Poľsku. Prihláste sa do 20. 5.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 12.5.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart