Leto 2015 − pozvanie z VD ECAV na Slovensku

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj vytúžený čas na oddych. Aj keď vieme, že obdobie prázdnin je v cirkevných zboroch nabité rôznym duchovným programom, ktorý ako duchovní zabezpečujete, predsa vás chceme spoločne s členmi vašich CZ pozvať na podujatia organizované na úrovni Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD v Prešove, riaditel@vychodnydistrikt.sk | 6.7.2015

viac

Zomrel brat farár a senior Mgr. Branislav Matejka

S hlbokým žiaľom, ale do Božej vôle oddaní oznamujeme, že 5. júla 2015 nás náhle opustil vo veku 85 rokov náš drahý manžel, otec, starý otec a príbuzný Mgr. Branislav Matejka, evanjelický a. v. farár a senior. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 9. júla 2015 o 14.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Obišovciach.

 

Manželka so synmi a ich rodinami | 6.7.2015

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči 5. 7.

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč v nedeľu 5. júla 2015 od 10.00 hod. V predvečer, 4. júla 2015 o 17.00 hod., sa v Kultúrnom dome v Podbranči uskutoční mládežnícke stretnutie.

 

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku | 2.7.2015

viac

Ekumenické služby Božie k 600. výročiu smrti Majstra Jana Husa 1. 7.

Bratia a sestry, Ekumenická rada cirkví v SR Vás pozýva na ekumenické služby Božie, ktoré sa budú konať pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jana Husa v stredu 1. júla 2015 o 16.00 hod. v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR  | 22.6.2015

viac

Pracovný aktív dozorcov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 2015

Generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pozýva dozorcov a ďalších funkcionárov cirkevno-organizačných jednotiek ECAV na Slovensku (cirkevný zbor, seniorát, dištrikt) na pracovný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 27. 6. 2015 v priestoroch ÚVZ Technickej univerzity v Herľanoch. Prihlášky: do 23. 6. 2015.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca | 21.6.2015

viac

Zomrel prof. Ing. arch. Jozef Chrobák

So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že Pán života a smrti si k sebe povolal po dlhšej chorobe vo veku 87 rokov prof. Ing. arch. Jozefa Chrobáka. Posledná rozlúčka s ním bude v stredu 17. 6. 2015 o 14.30 hod. v Dome smútku na cintoríne vo Zvolene. Jeho telesné pozostatky budú uložené v Hybiach 18. 6. 2015 o 14.30 hod.

 

Ján Mojzsis, zborový farár, CZ ECAV Zvolen | 17.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Jágerským

V zármutku, ale s nádejou života a vzkriesenia oznamujeme, že v sobotu 13. júna 2015 si Pán života a smrti k sebe vo veku 94 rokov povolal brata farára ThMgr. Jána Jágerského. Pohrebná rozlúčka s ním bude v stredu 17. júna 2015 o 14.30 hod. v Ev. a. v. chráme Sv. Trojice v Prešove....

 

CZ ECAV Prešov a zarmútená rodina | 14.6.2015

viac

Možnosť úspory financií COJ

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na podnet Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku dáva do pozornosti možnosť úspory finančných prostriedkov jednotlivých COJ.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 29.5.2015

viac

Možnosť podania prihlášky na štúdium na EBF UK otvorená do 30. mája 2015!

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2015/2016 je možnosť podania prihlášky na štúdium do 30. mája 2015.

 

Milan Jurík, prodekan EBF UK v Bratislave | 26.5.2015

viac

Zvolanie Synody ECAV na Slovensku 2015

V nadväznosti na uznesenie Generálneho presbyterstva ECAV č. 73-6/2014 oznamujeme, že Synoda ECAV na Slovensku 2015 sa bude konať v piatok a sobotu 12. a 13. júna 2015 v Nových Zámkoch.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 18.5.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart