Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016

Bratia sestry, práve vychádza kniha zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka 2015 – 2016 pod názvom Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016. Má 376 strán; cena 3,50 €.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac

Oznámenie o ofere na SLZ 11. 10. 2015

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 určilo na 19. nedeľu po Svätej Trojici 11. októbra 2015 povinne vyhlásenú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk  | 8.10.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Annou Brzovou

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si v noci z piatka na sobotu povolal k sebe sestru Annu Brzovú, rod. Greňovú, matku brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, vo veku nedožitých 69 rokov. Pohrebná rozlúčka s ňou sa bude konať v utorok 6. októbra 2015 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Kráľovciach-Krnišove.

 

GBÚ ECAV na Slovensku  | 3.10.2015

viac

Aktualizovaný Zborník CPP 2015

Vďaka iniciatíve brata farára Jána Bunčáka zverejňujeme na našom webe znovu aktualizovaný Zborník CPP Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 26.9.2015

viac

Prihláška na Teologickú konferenciu 2015

Milí bratia a sestry! ECAV na Slovensku a Združenie evanjelických duchovných Vás srdečne pozýva na Teologickú konferenciu ECAV 2015, ktorá sa bude konať 16. - 18. septembra v hoteli Holiday In v Trnave. Prihláste sa najneskôr do 1. 9. 2015. Témou konferencie bude "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny". Pozvánka, Program

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 10.9.2015

viac

Oznámenie o ofere na Fond sociálnej odkázanosti 6. 9.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 vyhlásilo na 14. nedeľu po Svätej Trojici 6. septembra 2015 dobrovoľnú oferu na Fond sociálnej odkázanosti. Vložené 25. 8....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 31.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava. Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EL v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava (plný úväzok) a súčasne Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava (polovičný úväzok). Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Ešte zmeny do schematizmu ECAV

Bratia farári a sestry farárky, zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk, môžete ešte nahlásiť do 30. 8. 2015 na adresu media@ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po zadaní Tranovského kalendára na rok 2016 do tlače, budú zachytené len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.8.2015

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2016

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2015 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, nebudú v Tranovskom kalendári, ale len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.8.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart