Ofera na V. ECD 17. januára 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 2. nedeľu po Zjavení 17. januára 2016 povinne vyhlasovanú oferu na V. evanjelické cirkevné...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 15.1.2016

viac

Celocirkevné ofery na rok 2016

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2016....

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 19.12.2015

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Ján Beňuch

Bratia a sestry, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že včera, 29. novembra 2015, v popoludňajších hodinách odišiel z tejto časnosti brat farár na dôchodku ThMgr. Ján Beňuch. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v stredu 2. decembra 2015 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Hontianskych Moravciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.11.2015

viac

Ofera do Generálnej podporovne 29.11.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. decembra 2014 určilo na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 povinne vyhlasovanú oferu do Generálnej podporovne ECAV na...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 26.11.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody, 2. vydanie

Zborník spomienok na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované 400. výročiu Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik, 260 strán), vyšiel pre veľký záujem v 2. vydaní.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2015

viac

Misijné materiály na advent a Vianoce 2015

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť materiály k adventu a Vianociam, ktoré sme do cirkevných zborov posielali v hromadnej pošte 11. 11. 2015. 1. Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam 2. Adventný modlitebný týždeň 2015 3. Domáce služby Božie pri...

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 15.11.2015

viac

Ekumenický dobrovoľnícky a študijný program v zahraničí

V spolupráci s organizáciou Evangelische Mission in Solidarität (EMS) z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku ponúkame záujemcom možnosť zúčastniť sa na týchto pobytoch:

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 13.11.2015

viac

Zasielanie povinných výtlačkov

Bratia farári a sestry farárky, upozorňujeme Vás na spresnenie adresy ohľadom zasielania povinných výtlačkov zborových časopisov:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)cav.sk | 4.11.2015

viac

Zmena domény BÚ VD ECAV

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že od 19. 10. 2015 má Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku novú doménu: vdecav.sk. Aktuálne kontakty na pracovníkov BÚ VD nájdete v rubrike ADRESÁR – Biskupské úrady - BÚ Východného...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 28.10.2015

viac

Zborník z Teologickej konferencie 2014

Na Teologickej konferenciu ECAV na Slovensku 2015 v Trnave v dňoch 16. – 18. septembra 2015 generálny biskup Miloš Klátik prezentoval práve vydaný zborník z minuloročnej teologickej konferencie v Žiline s názvom Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart