Prihláška na Teologickú konferenciu 2015

Milí bratia a sestry! ECAV na Slovensku a Združenie evanjelických duchovných Vás srdečne pozýva na Teologickú konferenciu ECAV 2015, ktorá sa bude konať 16. - 18. septembra v hoteli Holiday In v Trnave. Prihláste sa najneskôr do 1. 9. 2015. Témou konferencie bude "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny". Pozvánka, Program

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 10.9.2015

viac

Oznámenie o ofere na Fond sociálnej odkázanosti 6. 9.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 vyhlásilo na 14. nedeľu po Svätej Trojici 6. septembra 2015 dobrovoľnú oferu na Fond sociálnej odkázanosti. Vložené 25. 8....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 31.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava. Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EL v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava (plný úväzok) a súčasne Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava (polovičný úväzok). Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Ešte zmeny do schematizmu ECAV

Bratia farári a sestry farárky, zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk, môžete ešte nahlásiť do 30. 8. 2015 na adresu media@ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po zadaní Tranovského kalendára na rok 2016 do tlače, budú zachytené len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.8.2015

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2016

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2015 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, nebudú v Tranovskom kalendári, ale len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.8.2015

viac

Výberové konanie na miesto ekonóma

Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 3.8.2015

viac

Ordinácia novokňazov 2015

Slávnostné služby Božie pri príležitosti tohtoročnej ordinácie novokňazov sa uskutočnia v sobotu 1. augusta o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Krupine. Priamy prenos z nich bude vysielať RTVS - STV na DVOJKE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.7.2015

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2015.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, biskup@ecav.sk | 21.7.2015

viac

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v zmysle § 11 ods. 4 - 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenovalo JUDr. Annu Drobnú za osobu zodpovednú za plnenie úloh vyplývajúcich z uvedeného zákona.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk  | 20.7.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart