Zasielanie povinných výtlačkov

Bratia farári a sestry farárky, upozorňujeme Vás na spresnenie adresy ohľadom zasielania povinných výtlačkov zborových časopisov:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)cav.sk | 4.11.2015

viac

Zmena domény BÚ VD ECAV

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že od 19. 10. 2015 má Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku novú doménu: vdecav.sk. Aktuálne kontakty na pracovníkov BÚ VD nájdete v rubrike ADRESÁR – Biskupské úrady - BÚ Východného...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 28.10.2015

viac

Zborník z Teologickej konferencie 2014

Na Teologickej konferenciu ECAV na Slovensku 2015 v Trnave v dňoch 16. – 18. septembra 2015 generálny biskup Miloš Klátik prezentoval práve vydaný zborník z minuloročnej teologickej konferencie v Žiline s názvom Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac

Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016

Bratia sestry, práve vychádza kniha zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka 2015 – 2016 pod názvom Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016. Má 376 strán; cena 3,50 €.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac

Oznámenie o ofere na SLZ 11. 10. 2015

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 určilo na 19. nedeľu po Svätej Trojici 11. októbra 2015 povinne vyhlásenú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk  | 8.10.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Annou Brzovou

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si v noci z piatka na sobotu povolal k sebe sestru Annu Brzovú, rod. Greňovú, matku brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, vo veku nedožitých 69 rokov. Pohrebná rozlúčka s ňou sa bude konať v utorok 6. októbra 2015 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Kráľovciach-Krnišove.

 

GBÚ ECAV na Slovensku  | 3.10.2015

viac

Aktualizovaný Zborník CPP 2015

Vďaka iniciatíve brata farára Jána Bunčáka zverejňujeme na našom webe znovu aktualizovaný Zborník CPP Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 26.9.2015

viac

Prihláška na Teologickú konferenciu 2015

Milí bratia a sestry! ECAV na Slovensku a Združenie evanjelických duchovných Vás srdečne pozýva na Teologickú konferenciu ECAV 2015, ktorá sa bude konať 16. - 18. septembra v hoteli Holiday In v Trnave. Prihláste sa najneskôr do 1. 9. 2015. Témou konferencie bude "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny". Pozvánka, Program

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 10.9.2015

viac

Oznámenie o ofere na Fond sociálnej odkázanosti 6. 9.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 vyhlásilo na 14. nedeľu po Svätej Trojici 6. septembra 2015 dobrovoľnú oferu na Fond sociálnej odkázanosti. Vložené 25. 8....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 31.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava. Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart