Zahraničná pomoc pre projekty ECAV 2016

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. 2. 2016 schválilo odporúčania pre podporu projektov zo zahraničných zdrojov. Toto uznesenie pre zahraničných partnerov má odporúčací charakter. O konkrétnej výške podpory sa dozvieme po rozhodnutí v príslušných grémiách. ...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 11.2.2016

viac

Ofera do Generálnej podporovne 14. 2.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 1. pôstnu nedeľu 14. februára 2016 povinne vyhlasovanú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 9.2.2016

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV 12. 2.

Biskup ZD ECAV pozýva evanjelických duchovných, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky v piatok 12. februára 2016 na Biskupskom úrade ZD, Nám. SNP 5 vo Zvolene. Kázňové prípravky ZD ECAV (pôstne obdobie a Veľká noc) Prihlášky: do 5. 2. Vložené...

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 4.2.2016

viac

Ofera na V. ECD 17. januára 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 2. nedeľu po Zjavení 17. januára 2016 povinne vyhlasovanú oferu na V. evanjelické cirkevné...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 15.1.2016

viac

Celocirkevné ofery na rok 2016

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2016....

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 19.12.2015

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Ján Beňuch

Bratia a sestry, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že včera, 29. novembra 2015, v popoludňajších hodinách odišiel z tejto časnosti brat farár na dôchodku ThMgr. Ján Beňuch. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v stredu 2. decembra 2015 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Hontianskych Moravciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.11.2015

viac

Ofera do Generálnej podporovne 29.11.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. decembra 2014 určilo na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 povinne vyhlasovanú oferu do Generálnej podporovne ECAV na...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 26.11.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody, 2. vydanie

Zborník spomienok na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované 400. výročiu Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik, 260 strán), vyšiel pre veľký záujem v 2. vydaní.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2015

viac

Misijné materiály na advent a Vianoce 2015

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť materiály k adventu a Vianociam, ktoré sme do cirkevných zborov posielali v hromadnej pošte 11. 11. 2015. 1. Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam 2. Adventný modlitebný týždeň 2015 3. Domáce služby Božie pri...

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 15.11.2015

viac

Ekumenický dobrovoľnícky a študijný program v zahraničí

V spolupráci s organizáciou Evangelische Mission in Solidarität (EMS) z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku ponúkame záujemcom možnosť zúčastniť sa na týchto pobytoch:

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 13.11.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart