Pozvánka na Valné zhromaždenie SEŽ

Drahé sestry, milí bratia, Spoločenstvo evanjelických žien na Slovensku Vás srdečne pozýva na 11. valné zhromaždenie SEŽ, ktoré sa uskutoční v Kremnici v sobotu 30. apríla 2016 od 10.00 hod. Slávnostnou kazateľkou bude sestra farárka z Brazílie, pracovníčka SLZ v Ženeve.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 6.4.2016

viac

Ofera na Fond vzdelávania 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 rozhodlo na 1. nedeľu po Veľkej noci 3. apríla 2016 vyhlásiť dobrovoľnú oferu na Fond vzdelávania. ...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.4.2016

viac

Pozvánka na Valné zhromaždenie ZED 2016

Výbor Združenia evanjelických duchovných (ZED) zvoláva Valné zhromaždenie ZED na dni 10. a 11. apríla 2016 v Hoteli Partizán, Tále. VZ sa začne v nedeľu o 17.00 hod. službami Božím s Večerou Pánovou v Ev. a. v. chráme v Mýte pod Ďumbierom. Rokovanie sa začne 11. apríla o 9.00 hod. Prihlášky: do 3. apríla 2016 prostredníctvom formulára na www.melanchton.sk....

 

Martin Zaťko, tajomník ZED  | 1.4.2016

viac

Oznam pre cirkevných hudobníkov – kantorov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie Vás pozýva na tohtoročné kantorské kurzy 14. − 16. júla 2016 na EBF UK v Bratislave. Budú zamerané na hru liturgie a vybraných piesní k Večeri Pánovej. Prihlášky zverejníme v priebehu apríla.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku  | 29.3.2016

viac

Ofera na pomoc utečencom 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 rozhodlo na 5. pôstnu nedeľu (Smrtnú) 13. marca 2016 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na pomoc utečencom. Prosíme Vás o prejavenie kresťanskej lásky a solidarity s prenasledovanými ľuďmi, ktorí našu pomoc veľmi potrebujú.

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP  | 3.3.2016

viac

"500 stromov reformácie" aj v roku 2016

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,uvádzame niekoľko informácií o celocirkevnom projekte „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný pripomienke blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.2.2016

viac

Gelnica – súbeh na miesto farára

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Gelnica vypisuje súbeh na obsadenie miesta zborového farára. Prihlášky: do 15. júna 2016.

 

Seniorský úrad Košického seniorátu ECAV na Slovensku  | 18.2.2016

viac

Zahraničná pomoc pre projekty ECAV 2016

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. 2. 2016 schválilo odporúčania pre podporu projektov zo zahraničných zdrojov. Toto uznesenie pre zahraničných partnerov má odporúčací charakter. O konkrétnej výške podpory sa dozvieme po rozhodnutí v príslušných grémiách. ...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 11.2.2016

viac

Ofera do Generálnej podporovne 14. 2.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 1. pôstnu nedeľu 14. februára 2016 povinne vyhlasovanú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 9.2.2016

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV 12. 2.

Biskup ZD ECAV pozýva evanjelických duchovných, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky v piatok 12. februára 2016 na Biskupskom úrade ZD, Nám. SNP 5 vo Zvolene. Kázňové prípravky ZD ECAV (pôstne obdobie a Veľká noc) Prihlášky: do 5. 2. Vložené...

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 4.2.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart