Ofera na pomoc utečencom 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 rozhodlo na 5. pôstnu nedeľu (Smrtnú) 13. marca 2016 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na pomoc utečencom. Prosíme Vás o prejavenie kresťanskej lásky a solidarity s prenasledovanými ľuďmi, ktorí našu pomoc veľmi potrebujú.

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP  | 3.3.2016

viac

"500 stromov reformácie" aj v roku 2016

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,uvádzame niekoľko informácií o celocirkevnom projekte „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný pripomienke blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.2.2016

viac

Gelnica – súbeh na miesto farára

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Gelnica vypisuje súbeh na obsadenie miesta zborového farára. Prihlášky: do 15. júna 2016.

 

Seniorský úrad Košického seniorátu ECAV na Slovensku  | 18.2.2016

viac

Zahraničná pomoc pre projekty ECAV 2016

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. 2. 2016 schválilo odporúčania pre podporu projektov zo zahraničných zdrojov. Toto uznesenie pre zahraničných partnerov má odporúčací charakter. O konkrétnej výške podpory sa dozvieme po rozhodnutí v príslušných grémiách. ...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 11.2.2016

viac

Ofera do Generálnej podporovne 14. 2.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 1. pôstnu nedeľu 14. februára 2016 povinne vyhlasovanú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 9.2.2016

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV 12. 2.

Biskup ZD ECAV pozýva evanjelických duchovných, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky v piatok 12. februára 2016 na Biskupskom úrade ZD, Nám. SNP 5 vo Zvolene. Kázňové prípravky ZD ECAV (pôstne obdobie a Veľká noc) Prihlášky: do 5. 2. Vložené...

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 4.2.2016

viac

Ofera na V. ECD 17. januára 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 2. nedeľu po Zjavení 17. januára 2016 povinne vyhlasovanú oferu na V. evanjelické cirkevné...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 15.1.2016

viac

Celocirkevné ofery na rok 2016

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2016....

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 19.12.2015

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Ján Beňuch

Bratia a sestry, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že včera, 29. novembra 2015, v popoludňajších hodinách odišiel z tejto časnosti brat farár na dôchodku ThMgr. Ján Beňuch. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v stredu 2. decembra 2015 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Hontianskych Moravciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.11.2015

viac

Ofera do Generálnej podporovne 29.11.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. decembra 2014 určilo na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 povinne vyhlasovanú oferu do Generálnej podporovne ECAV na...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 26.11.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart