Ev. penzión Lutherov dom v Part. Ľupči

Vnútromisijné zariadenie CZ ECAV Partizánska Ľupča ponúka reprezentačné priestory na školenia, semináre, menšie konferencie pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Partizánska Ľupča | 19.11.2016

viac

K problémom s holubmi

Dávame cirkevným zborom do pozornosti ponuku (príloha 1), ktorú sme dostali, ohľadom odchytu premnožených holubov do živolovných pascí. Viac v prílohe...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 17.11.2016

viac

Pozývame vás do Brezna 20. 11. 2016

Bratia a sestry, v nedeľu 20. novembra 2016 o 10.00 hod. sa v Ev. a. v. chráme Božom v Brezne uskutočnia celocirkevné spomienkové služby Božie pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia evanjelického farára a superintendenta Karola Kuzmányho, významného slovenského spisovateľa a novinára, prvého podpredsedu Matice slovenskej.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2016

viac

Evanjelické služby Božie z Brezna 20. 11.

V nedeľu 20. 11. 2016 o 10.00 hod. RTVS − Slovenská televízia na Dvojke odvysiela priamy prenos zo služieb Božích z Ev. a. v. chrámu Božieho v Brezne. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik. Spievať sa budú piesne z ES č. 477, 264, 696, 275, A 66 a 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2016

viac

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 20. 11.

Bratia a sestry, v nedeľu 20. novembra 2016 Vás pozývame, aby ste sa i Vy zapojili do modlitieb v rámci Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd. Viac informácií.

 

Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby na Ministerstve vnútra SR | 15.11.2016

viac

Pozvánka na kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku 25. 11.2016

Biskup ZD ECAV srdečne pozýva všetkých duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky k adventu a Vianociam v piatok 25. 11. 2016 na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene. Prihláste sa do 18. 11. 2016. Pozvánka Vložené 4. 11....

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 10.11.2016

viac

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Uverejňujeme informáciu o zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý rozšíril zodpovednosť výrobcov a dovozcov tovarov, zaviedol nový info systém, sprísnil výkup tovarov, stanovil kritériá pre zber a výkup kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov.

 

Dagmar Valovičová, predsedníčka Právneho výboru ECAV, dagmar.valovicova@gmail.com | 10.11.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Milanom Nosáľom

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že 5. 11. 2016 vo veku 85 rokov odišiel z tejto časnosti do večnosti Mgr. Milan Nosáľ, ev. a. v. farár v. v. So zosnulým bratom farárom sa budeme lúčiť v nádeji vzkriesenia a večného života v sobotu 12. 11. 2016 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Banskej Štiavnici.

 

Peter Ferenčík, ev. a. v. farár, CZ ECAV Banská Štiavnica | 8.11.2016

viac

Konferencia o J. M. Hurbanovi 10. 11.

Bratia a sestry, pozývame Vás na vedecko-historickú konferenciu ECAV na Slovensku pod názvom Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2016 od 9.00 hod. v Zichyho paláci (Hudobná sieň) na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 6.11.2016

viac

Ústredie EPS pozýva na ekumenickú pobožnosť 7. 11.

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR vás pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku pozýva na ekumenické služby Božie v pondelok 7. novembra 2016 o 15.30 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS, jan.ondrejcin(at)mod.gov.sk | 2.11.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart