4. ročník súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

ECAV na Slovensku a Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v šk. r. 2016/2017 súťaž Duchovná pieseň. Propozície Prihláška

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.12.2016

viac

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2016 – 2017

ECAV na Slovensku vyhlasuje Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy v šk. roku 2016/2017. Prihlášky: do 28. apríla 2017. Propozície Témy Prihlášky

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.12.2016

viac

Celocirkevné ofery na rok 2017

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2016 schválilo celocirkevné ofery na rok 2017. GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV IBAN : SK55 0200 0000 0013 6875 6257 SWIFT: SUBASKBX pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier. Nezabudnite uviesť v správe pre prijímateľa názov...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 17.12.2016

viac

Štipendiá z GAW na rok 2017 - 2018

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v Nemecku v roku 2017/2018 v období od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2018. Žiadosti: do 10. 1. 2017.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.12.2016

viac

Zomrela sestra farárka Mgr. Kornélia Moncoľová

Milé sestry, milí bratia, oznamujeme Vám, že v nedeľu 11. 12. 2016 Pán života a smrti povolal z tejto časnosti sestru farárku Mgr. Kornéliu Moncoľovú vo veku 60 rokov. Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční vo štvrtok 15. 12. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.12.2016

viac

Štúdium v USA v šk. roku 2017 − 2018

V rámci spolupráce opäť v šk. roku 2017/2018 ponúkame štúdium s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri v USA. Prihlášky posielajte do 15. 1. 2017. Vložené 31. 11....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 8.12.2016

viac

Materiály k adventu a Vianociam 2016

Bratia farári a sestry farárky, materiály k adventu a Vianociam 2016, ktoré ste dostali v hromadnej pošte. K dispozícii na stiahnutie sú konkrétne v rubrike "OZNAMY a PRÍHOVORY" >> Misijné materiály >> Advent a Vianoce

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 28.11.2016

viac

Zbierka CPP č. 4 – 2016 z 18. 11. 2016

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.11.2016

viac

TESCO opäť robí potravinovú zbierku

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi sa uskutoční vo vybraných predajniach TESCO od 24. do 26. novembra 2016. Bratia a sestry, prosíme Vás, aby ste sa podľa svojich možností zapojili do tejto charitatívnej zbierky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.11.2016

viac

Ofera na Generálnu podporoveň 27.11.2016

Bratia a sestry, na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2016 bola vyhlásená povinná ofera do Generálnej podporovne ECAV na Slovensku. Prosíme o Vašu štedrosť....

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 21.11.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart