< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>

Zomrel prof. Ing. arch. Jozef Chrobák

So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že Pán života a smrti si k sebe povolal po dlhšej chorobe vo veku 87 rokov prof. Ing. arch. Jozefa Chrobáka. Posledná rozlúčka s ním bude v stredu 17. 6. 2015 o 14.30 hod. v Dome smútku na cintoríne vo Zvolene. Jeho telesné pozostatky budú uložené v Hybiach 18. 6. 2015 o 14.30 hod.

 

Ján Mojzsis, zborový farár, CZ ECAV Zvolen | 17.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Jágerským

V zármutku, ale s nádejou života a vzkriesenia oznamujeme, že v sobotu 13. júna 2015 si Pán života a smrti k sebe vo veku 94 rokov povolal brata farára ThMgr. Jána Jágerského. Pohrebná rozlúčka s ním bude v stredu 17. júna 2015 o 14.30 hod. v Ev. a. v. chráme Sv. Trojice v Prešove....

 

CZ ECAV Prešov a zarmútená rodina | 14.6.2015

viac

Možnosť úspory financií COJ

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na podnet Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku dáva do pozornosti možnosť úspory finančných prostriedkov jednotlivých COJ.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 29.5.2015

viac

Možnosť podania prihlášky na štúdium na EBF UK otvorená do 30. mája 2015!

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2015/2016 je možnosť podania prihlášky na štúdium do 30. mája 2015.

 

Milan Jurík, prodekan EBF UK v Bratislave | 26.5.2015

viac

Zvolanie Synody ECAV na Slovensku 2015

V nadväznosti na uznesenie Generálneho presbyterstva ECAV č. 73-6/2014 oznamujeme, že Synoda ECAV na Slovensku 2015 sa bude konať v piatok a sobotu 12. a 13. júna 2015 v Nových Zámkoch.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 18.5.2015

viac

Pozvánka na kurz pre cirkevných hudobníkov 2015

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva všetkých kantorov a cirkevných hudobníkov na kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. júla 2015 v Bratislave. Prihlášku pošlite do 1. júna 2015. Informácie a prihláška. ZMENA: Kantorská skúška bude 5. 9. 2015 o 10.00 hod. v Bratislave. Prihláste sa do konca júna 2015. Uverejnené 18. 4. 2015; zmena 13. 5....

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH na Slovensku | 17.5.2015

viac

Ofera na podporu slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí 17. 5.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. 12. 2014 vyhlásilo na Nedeľu po Vstúpení 17. mája 2015 dobrovoľnú oferu na podporu slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. O...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 16.5.2015

viac

Zomrel RNDr. Ľudovít Kuruc

Milí bratia a sestry, odovzdaní do Božej vôle oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že Pán života a smrti si 15. 5. 2015 povolal milovaného manžela, otca, starého otca, dlhoročného riaditeľa Evanjelického lýcea, seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu a zborového dozorcu CZ ECAV Vrbové, t. č. zástupcu zborového dozorcu RNDr. Ľudovíta Kuruca, CSc. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v stredu 20. 5. 2015 o 15.00 hod. v Novom kostole v Bratislave.

 

Rodina Kurucová a CZ ECAV Vrbové | 15.5.2015

viac

Festival chrámovej piesne ZD - prihláška

V bratsko-sesterskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, ktorý sa bude konať dňa 7. 11. 2015 v Ev. kostole Sv. Trojice vo Zvolene. Prihlášku pošlite do 15. 5. 2015 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. Propozície Vložené 30. 4. 2015 ...

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV na Slovensku | 12.5.2015

viac

VZ Spolku Martina Luthera na Slovensku

Spolok Martina Luthera na Slovensku a CZ ECAV Bratislava Legionárska vás pozývajú na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera v nedeľu 17. 5. 2015 o 18.00 hod. v Ev. kostole v Bratislave na Legionárskej ul.

 

Ondrej Peťkovský, www.spolok-martina-luthera.ecav.eu  | 11.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart