Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR 19.12.2018

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR v stredu dňa 19.12.2018 o 16.00 hod. Kázať bude brat riaditeľ EPS SR pplk. Mgr Milan Petrula, kantor brat Benka, kantor z...

 

Lýdia Veselá, odborná ekonómka, GBÚ ECAV na Slovensku | 13.12.2018

viac

RTVS - relácia Slovo

Dvojka odvysiela na nedeľu 16. 12. 2018 o 19.40 hod. (01.45 repríza) v relácii Slovo "Príhovor biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Jána Hroboňa na 3. adventnú...

 

Mgr. Miloslav Gdovin, dramaturg, Náboženská publicistika STV | 13.12.2018

viac

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v období september - okober 2018

Uverejňujeme najnovšie informácie o presonálnych zmenách v CZ ECAV v období od 1. 10. 2018 – do...

 

Iveta Potočná, personálne oddelenie | 5.12.2018

viac

Orgány ECAV - zaktualizované

Zaktualizovanú verziu orgánov ECAV nájdete tu. Technická poznámka: Ak sa Vám neotvárajú dokumenty v zaktualizovanej verzii, tak si ich ľahko obnovíte stačením tlačidla F5 na stránke zoznamu orgánov. ...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 30.11.2018

viac

K 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny

Synoda ECAV na Slovensku 20. 10. 2018 v Martine prijala nasledujúce uznesenie: „Synoda ECAV na Slovensku odporúča cirkevným zborom pripomenúť si 100. výročie konca prvej svetovej vojny na službách Božích v nedeľu 11. 11. 2018, ako aj slávnostným zvonením o 11.00 hodine, keď začalo platiť prímerie.“

 

Synoda ECAV na Slovensku  | 8.11.2018

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 4-2018

Oznamujeme, že v rubrike Dokumenty a tlačivá je pod bodom A2. Zbierky CPP a číslom 47 zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 4/2018....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 7.11.2018

viac

Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK 2018

Vážení bratia a milé sestry vo viere, na 25. nedeľu po Sv. Trojici (18. 11. 2018) Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo dobrovoľnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 6.11.2018

viac

Vyhlásenie výsledkov 2. kola volieb generálneho biskupa

Vážení bratia, vážené sestry, na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov 2.. kola volieb generálneho biskupa, ktoré sa konalo v termínoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 a 23. 9. 2018.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP  | 28.10.2018

viac

Nastavovanie e-mailových schránok

Užívatelia jednotlivých schránok s doménou ecav.sk si môžu sami meniť nastavenia svojich schránok (heslo, preposielanie, automatickú odpoveď) na adrese https://setup.sk/mailadmin. Vložené 11. 2....

 

webmaster@ecav.sk | 25.10.2018

viac

Ako si zriadiť webovú stránku CZ?

Vážení bratia farári a sestry farárky, ako už bolo dávnejšie oznámené, na základe Vašej požiadavky Vám môžeme zriadiť bezplatný priestor pre webovú stránku Vášho cirkevného zboru formou podstránky na hlavnej stránke ECAV na Slovensku www.ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk | 25.10.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart