Nová zbierka CPP 5-2016

Dňa 31. 12. 2016 bola publikovaná nová Zbierka cirkevnoprávnych predpisov č. 5/2016, ktorá je zverejnená na našom webe www.ecav.sk v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 31.12.2016

viac

Zomrel brat farár Mgr. Branislav Kolény

Oznamujeme Vám, že v sobotu 17. 12. odišiel z tejto časnosti brat farár Mgr. Branislav Kolény vo veku 86 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa bude konať v stredu 21. 12. 2016 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Častkove.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.12.2016

viac

Zomrel brat farár ThB. Pavel Proksa

Oznamujeme Vám, že v nedeľu 18. 12 si Pán Boh povolal z tejto časnosti brata farára ThB. Pavla Proksu vo veku 97 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 22. 12. 2016 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Holíči.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.12.2016

viac

4. ročník súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

ECAV na Slovensku a Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v šk. r. 2016/2017 súťaž Duchovná pieseň. Propozície Prihláška

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.12.2016

viac

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2016 – 2017

ECAV na Slovensku vyhlasuje Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy v šk. roku 2016/2017. Prihlášky: do 28. apríla 2017. Propozície Témy Prihlášky

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.12.2016

viac

Celocirkevné ofery na rok 2017

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2016 schválilo celocirkevné ofery na rok 2017. GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV IBAN : SK55 0200 0000 0013 6875 6257 SWIFT: SUBASKBX pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier. Nezabudnite uviesť v správe pre prijímateľa názov...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 17.12.2016

viac

Štipendiá z GAW na rok 2017 - 2018

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v Nemecku v roku 2017/2018 v období od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2018. Žiadosti: do 10. 1. 2017.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.12.2016

viac

Zomrela sestra farárka Mgr. Kornélia Moncoľová

Milé sestry, milí bratia, oznamujeme Vám, že v nedeľu 11. 12. 2016 Pán života a smrti povolal z tejto časnosti sestru farárku Mgr. Kornéliu Moncoľovú vo veku 60 rokov. Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční vo štvrtok 15. 12. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.12.2016

viac

Štúdium v USA v šk. roku 2017 − 2018

V rámci spolupráce opäť v šk. roku 2017/2018 ponúkame štúdium s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri v USA. Prihlášky posielajte do 15. 1. 2017. Vložené 31. 11....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 8.12.2016

viac

Ako si zriadiť webovú stránku CZ?

Vážení bratia farári a sestry farárky, ako už bolo dávnejšie oznámené, na základe Vašej požiadavky Vám môžeme zriadiť bezplatný priestor pre webovú stránku Vášho cirkevného zboru formou podstránky na hlavnej stránke ECAV na Slovensku www.ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk | 1.12.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart