Nastavovanie e-mailových schránok

Užívatelia jednotlivých schránok s doménou ecav.sk si môžu sami meniť nastavenia svojich schránok (heslo, preposielanie, automatickú odpoveď) na adrese https://setup.sk/mailadmin. Vložené 11. 2....

 

webmaster@ecav.sk | 25.10.2018

viac

Ako si zriadiť webovú stránku CZ?

Vážení bratia farári a sestry farárky, ako už bolo dávnejšie oznámené, na základe Vašej požiadavky Vám môžeme zriadiť bezplatný priestor pre webovú stránku Vášho cirkevného zboru formou podstránky na hlavnej stránke ECAV na Slovensku www.ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk | 25.10.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s Mgr. Pavlom Gabrišom

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 23. októbra 2018 si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti brata Mgr. Pavla Gabriša vo veku nedožitých 70 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 29. októbra 2018 o 11.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.10.2018

viac

Synoda ECAV na Slovensku 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 20. 4. 2018 schválilo termín konania synody v dňoch 19. − 20. 10. 2018 a na zasadnutí 11. 9. 2018 schválilo miesto konania synody v priestoroch Biblickej školy v Martine.

 

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku | 3.10.2018

viac

Pozvanie na pracovný aktív BAS 30. 9.

Aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý sa bude konať v Šamoríne v nedeľu 30. 9. 2018 o 15.00 hod. Prihláste sa do 28. 9.

 

Dušan Havalda, predseda SSV BAS | 24.9.2018

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. 9. 2018 v Kúpeľoch Nimnica na tému Právo v cirkvi a štáte. Program; Informácie; Ponuka Voľný program počas teologickej konferencie bude vo štvrtok...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.9.2018

viac

Súbeh - kňazská stanica Budimír

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice. Prihlášky: najneskôr do 3. októbra 2018.

 

Ján Hruška, senior Košického seniorátu | 4.9.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s MUDr. Miroslavom Kusendom

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že 11. 8. 2018 si Pán Boh povolal vo veku 90 rokov dlhoročného zborového dozorcu a poddozorcu CZ ECAV Piešťany MUDr. Miroslava Kusendu. Pohreb bude v piatok 31. 8. 2018 o 14.30 hod. na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 21.8.2018

viac

Ofera na Svetový luteránsky zväz 19. 8.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo 12. nedeľu po Svätej Trojici 19. 8. 2018 na povinne vyhlásenú oferu na Svetový luteránsky zväz....

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Zuzanou Markovou

Dňa 31. júla 2018 v Pánu usnula vo veku 72 rokov dlhoročná dozorkyňa a kurátorka CZ Piešťany, dcérocirkvi Nová Lehota, Zuzana Marková, rod. Pavlusová. Jej pohreb bude v piatok 3. 8. 2018 o 15.00 hod. na cintoríne v Novej Lehote.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart