Ofera na Svetový luteránsky zväz 19. 8.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo 12. nedeľu po Svätej Trojici 19. 8. 2018 na povinne vyhlásenú oferu na Svetový luteránsky zväz....

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.8.2018

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. septembra 2018 v Kúpeľoch Nimnica na tému Právo v cirkvi a štáte. Prihláste sa do 31. augusta 2018. Pozvánka; Ponuka; Prihlasovanie

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.8.2018

viac

Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu biskupa ZD ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku oznamuje, že na základe výsledku hlasovania členov cirkevných zborov na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov cirkevných zborov odovzdaných na volebných konventoch zvolený Mgr. Ján Hroboň.

 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku  | 8.8.2018

viac

Vyhlásenie výsledkov volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku

Podľa rozhodnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku výsledky volieb predsedníctva cirkvi majú byť vyhlásené 5. 8. 2018. GP o tom informovalo listom do cirkevných zborov, ktorý obsahuje aj informácie o 2. kole volieb na generálneho biskupa v dňoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 alebo 23. 9....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 5.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Zuzanou Markovou

Dňa 31. júla 2018 v Pánu usnula vo veku 72 rokov dlhoročná dozorkyňa a kurátorka CZ Piešťany, dcérocirkvi Nová Lehota, Zuzana Marková, rod. Pavlusová. Jej pohreb bude v piatok 3. 8. 2018 o 15.00 hod. na cintoríne v Novej Lehote.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Dudášom

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si 26. 7. 2018 náhle povolal k sebe svojho verného služobníka, brata evanjelického farára, manžela, otca Mgr. Daniela Dudáša vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním bude v nedeľu 29. júla 2018 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Budimíre.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV na Slovensku | 27.7.2018

viac

Ešte zmeny do SCHEMATIZMU

Prosíme bratov farárov a sestry farárky, ktorí doteraz neposlali zmeny do Schematizmu, aby tak urobili najneskôr do 31. júla 2018. Zmeny budú zachytené na www.ecav.sk aj v adresári v Tranovskom kalendári na rok 2019.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.7.2018

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2018 v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2018

viac

Výberové konanie – EMŠ v Košiciach 2018

CZ ECAV Košice-Terasa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, 040 11...

 

Ondrej Kolárovský, zborový farár | 7.7.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD 5. 7. 2018

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 5. júla 2018 ( štvrtok) od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv@zdecav.sk | 2.7.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart