Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Ľudmilou Hudákovou

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 24. júla 2017 si milostivý Pán Boh povolal k sebe sestru farárku Mgr. Ľudmilu Hudákovú vo veku nedožitých 87 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v Ev. a. v. chráme Božom vo Vavrišove v sobotu 29. júla o 14.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.7.2017

viac

Pozvanie na dirigentský kurz 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás pozýva na kurz dirigovania na tému základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom 30. 9. 2017 vo Veľkom Krtíši. Informácie a prihláška. ...

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 24.7.2017

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2018

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 30. 8. 2017 nahlásili zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Zmeny posielajte na adresu media(at)ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.7.2017

viac

„500 stromov reformácie“ v roku 2017

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, bratia a sestry, dovoľujeme si Vám pripomenúť celocirkevný projekt „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný spomienke na blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.7.2017

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2017 v rámci svojich možností zapojili do medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a od 1. do 30. septembra 2017 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZ.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.7.2017

viac

Pamätné tabule – možnosť výroby

Záujemcom o výrobu pamätných tabúľ dávame do pozornosti p. Rudolfa Kočiša, ktorý vyrobil pamätnú tabuľu k 500. výročiu reformácie pre CZ v Nadlaku (Rumunsko).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.7.2017

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2017

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2017 v dňoch 18. - 20. októbra 2017 v Bardejovských kúpeľoch v hoteli Alexander. Konferencia na tému Reformácia a umenie sa bude konať pod záštitou ministra kultúry SR Mareka...

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ | 3.7.2017

viac

ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční do nasledujúcich študijných programov:

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK v Bratislave | 29.6.2017

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na kurz pre cirkevných hudobníkov 13. − 15. júla 2017 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku  | 29.6.2017

viac

Pozvánka na Dištriktuálny deň ZD 2017

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč 5. júla 2017 (streda).

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 26.6.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart