Zmena v programe RTVS - DVOJKA 8. 10.

18.50 Slovo – Olina Kolar, evanjelická a. v. farárka v Horných Zeleniciach; repríza 1.40 20.15 Genius loci – Evanjelický kostol v Štítniku. (repríza pondelok 9. 10. 2017, 12.40)

18.50 Slovo – Olina Kolar, evanjelická a. v. farárka v Horných Zeleniciach; repríza 1.40

20.15 Genius loci – Evanjelický kostol v Štítniku. (repríza pondelok 9. 10. 2017, 12.40)
Cyklus Genius loci približuje najvýznamnejšie lokality a pamiatky evanjelikov na našom území.
Historický región Gemer je bohatý na mnohé kultúrne pamiatky. Patrí medzi ne aj kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Štítniku. Mohutná gotická stavba s vysokou vežou tvorí charakteristickú siluetu mestečka a jeho okolia.

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 6.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart