Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry, aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

Zamyslenia nad Božím slovom na jednotlivé dni v týždni po 5. nedeli po Svätej Trojici napísali Mgr. Zorica Horáková, Mgr. Jozef Horňák, Mgr. Ondrej Koč st., Mgr. Ján Hroboň, Mgr. Ľudovít Hroboň, Mgr. Mária Hroboňová a Mgr. Dušan Hučka.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart