Zamyslenia na týždeň po 3. pôstnej nedeli 2017

Bratia a sestry, aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

Zamyslenia nad Božím slovom na jednotlivé dni v týždni po 3. pôstnej nedeli napísali Mgr. Milan Krivda, Mgr. Rastislav Stanček, Mgr. Erika Stančeková, Mgr. Zuzana Szabóová, Mgr. Peter Székely, Mgr. Ing. Danica Hudecová a Mgr. Martin Škarupa.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart