Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry, aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

Zamyslenia nad Božím slovom na jednotlivé dni v nasledujúcom týždni napísali Mgr. Juraj Bálint, Mgr. Ján Bakalár, Mgr. Zuzana Alcnauerová, Mgr. Matej Alcnauer, ┼ThMgr. Anna Adamovičová, Mgr. Zlatica Adameová a doc. Mgr. František Ábel.

Bratia a sestry,
posledným týždňom cirkevného roka 2017 - 2018 končíme uverejňovanie zamyslení z publikácie „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“.
Uverejňovanie zamyslení z publikácie „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2018 – 2019“ je v kompetencii nového vedenia cirkvi.

Knihu „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2018 – 2019“ si môžete kúpiť v predajni Reformata a v predajniach Tranoscia alebo objednať vo vydavateľstve Tranoscius, Tranovského 1, Liptovský Mikuláš.

Prajeme Vám pokojné adventné obdobie a požehnané vianočné sviatky.
Edita Škodová a webmaster Milan Gál

media(at)ecav.sk | 25.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart