Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry, aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

Zamyslenia nad Božím slovom na jednotlivé dni v nasledujúcom týždni napísali Mgr. Miroslav Dubek, Mgr. Jana Drottnerová, Mgr. Roman Dovala, ThDr. Branislav Dolinský, Mgr. Svetlana Dočkalová, Mgr. Ján Dobák a Mgr. Margita Dieová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart