Z programu RTVS Dvojka 13. − 15. 1. 2018

Nedeľa 14. 1. 2018 13.00 - Televízny posol. Repríza: 15. 1. o 12.30 hod. 10.00 - Ekumenické služby Božie z kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave

Televízny posol podrobnejšie:
Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika. Vianočné balíčky zo Slovenska do Srbska. Biblia pre nepočujúcich – projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Vyšívaná história ECAV. Ján Solovič: Krvavý trón

Z ďalšieho programu:
Sobota 13. 1.
8.55
- Božie domy s Vandalom 1/12. Moderátor a hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne stavby na Slovensku. Božie domy románskeho stredoveku (SR 2017) Repríza: 14. 1. o 6.45

Nedeľa 14. 1.
11.40
- Svetové dedičstvo UNESCO. Drevené kostoly Karpatského oblúka (SR 2015)
13.35 - True Štúr. Dokudráma. Štúrov príbeh predstavený neobvyklou formou (SR 2015)
19.45 - Slovo Jána Kapalu. Duchovný príhovor (SR 2017)

Pondelok 15. 1.
14.55
- Ľudovít Štúr. Dokument (SR 2015)

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 12.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart