Z obsahu júnovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Zlý začiatok Z príbehu do príbehu – Strašiaci Čím budem? – Povolania v Biblii Svetové vynálezy – Objavujeme vesmír Na detskej besiedke – Pavel a búrka na mori

Čítame – Na lúke
Zvieracie príhody – Mladý diviačik
Biblické úlohy Pohľadnica z Čiech – Zvonica v Kouřimi
Hráme a učíme sa s Dúhou – Veselá ZOO: Zebra
Na dobrú noc – O mraku, ktorému stvrdlo srdce
Dúhové receptíky – Syrovníčky
Listáreň

Dávame do pozornosti:
Pracovné listy - v Dúhe sú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích - tentoraz zamerané na vyznanie viery.

Vkladačka - Prstové divadielko z papiera
Na stranách 10 a 11 nájdete biblický príbeh a pre jeho lepšie zapamätanie si aj k nemu prislúchajúcu vystrihovačku.
Predstavíme si dve hlavné postavy: apoštola Pavla a náčelníka Publia na ostrove Malta – zo zaujímavého príbehu zapísaného v Skutkoch apoštolov v 28. kapitole.

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 25.5.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart