Z náboženského vysielania SRo 11. 11.

CESTY na tému Rok viery, 21.05 – 22.00, Rádio Slovensko; repríza 12. 11., 2.30 – 3.25 Rádio Regina

Z obsahu relácie:

• Evanjelici na Ďalekom východe. Rozhovor redaktora Igora Haraja s gen. biskupom ECAV Milošom Klátikom o jeho návšteve Vladivostoku

• Nový generálny dozorca ECA na Slovensku. Rozhovor Pavla Gabriša s doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc., po tlačovke 29. 10. na GBÚ v Bratislave

• GODZONE, aktuálny evanjelizačný projekt. Rozhovor pripravila Dagmar Mozolová

• Duchovnokultúrne stretnutia Spoločenstva evanjelických žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Rozhovor P. Gabriša s koordinátorkou Zuzanou Antalovou 28. 10. v Rastislaviciach

• Téma: 5. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu. Rozhovor P. Gabriša s rímskokatolíckym kňazom ThLic. Danielom Dianom

Pavel Gabriš, redaktor RTVS - SRo, gabris@rozhlas.sk | 8.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart