Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom vo svojich príspevkoch výhradne venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 1/2008

Veda a lživeda - biblické slovo (autor: prof. ThDr. Ján Šafin); Mandala – psychologická technika, či náboženská iniciácia? – Rozmanité tzv. mandaly sa dnes vo forme farebných kruhov propagujú v školách ako univerzálne, objektívne a neutrálne psychologické techniky slúžiace rozvoju človeka. No ich náboženský kontext sa zámerne zatajuje (autor: Aleksander Posacki SJ); Svet ako v pokrivenom zrkadle – rozhovor s bývalou členkou šamanistického spoločenstva o šamanskom cestovaní duchovnými svetmi, rituáloch, ale aj o slovenskej realite a zhubných praktikách tejto pseudonáboženskej skupiny (autor: ThDr. Boris Rakovský); Hľadanie brány do nebies – Pred 11 rokmi sa v USA odohrala jedna z najznámejších nábožensky motivovaných tragédií. O život vtedy prišlo 39 odhodlaných stúpencov náboženskej sekty Nebeská brána, ktorí demonštratívne opustili svoje telá… (autor: PhDr. Zdeněk Vojtíšek); Učenie v hladine alfa – Superlearning je moderný spôsob vyučovania cudzích jazykov v tzv. hladine alfa využívajúci metódu pozitívnej sugescie. Je však skutočne taký účinný a najmä bezpečný? (autor: PhDr. Eva Orbanová, PhD.); Deti v sektách (1) - Nebezpečenstvo deštrukcie a manipulatívneho pôsobenia siekt je dnes už všeobecne známe. Najväčšmi postihnuté sú ale deti, ktoré žijú v takýchto kontroverzných a totalitne vedených elitárskych komunitách (autor: Mgr. Dagmar Roučková); Steinerov duch vo waldorfských školách – rozhovor s Michaelou Vaníčkovou, matkou troch detí, ktoré navštevovali waldorfskú školu, o jej osobnej skúsenosti a duchovnom pozadí tejto alternatívnej formy vzdelávania (autor: ThDr. Boris Rakovský); Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne? – Antropozofické učenie pôsobí na waldorfských školách omnoho viac, než sú to waldorfskí pedagógovia ochotní pripustiť. Vedia o tom rodičia detí, ktoré ich navštevujú? Poznajú svetonázor a životné postoje Rudolfa Steinera, tvorcu tohto učenia? (autor: prof. ThDr. Ján Šafin); Náboženské hnutia pred reformáciou (1) - V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame pokračovanie seriálu o histórii náboženských heréz (autor: doc. ThDr. Peter Gažík). Okrem uvedených článkov je číslo doplnené spravodajským servisom zo zahraničia.
Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava 1; alebo telefonicky na čísle: 02/5443 0960; resp. e-mailom na adrese: rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2008 je 150 Sk. Ponúkame možnosť si za zvýhodnenú cenu objednať aj staršie ročníky: ročník 2007 (stojí spolu 120 Sk), ročník 2006 (100 Sk), ročník 2005 (50 Sk), ročník 2004 (sú už iba čísla 2 až 4 – 35 Sk) a ročník 2003 (50 Sk). S časopisom sa môžete oboznámiť aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

–br– | 6.4.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart