Vyšli Cirkevné listy č. 11 - 2012

Rozvod a manželstvo rozvedených v cirkvi – to je téma, ktorú si všíma novembrové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o hodnote manželstva, rozhovor s predsedníčkou občianskeho združenia na pomoc manželom v kríze a štúdiu o pohľade Novej zmluvy na manželstvo.

Tému z hľadiska psychológie rozoberá štúdia odborníka a venuje sa jej i reflexia k viacerým biblickým miestam hovoriacim o manželstve a rozvode.

Novembrové prináša aj štúdiu o humanite ako dizajne a pláne celého kozmu. V rubrike z archívu je dobový pohľad na otázku rozvodov z r. 1923.

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 6.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart