Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2016

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 1/2016

Stratená pamäť – biblické slovo (Autor: PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.)

Bhagván Radžníš – nekonvenčný mysliteľ, či výstredný sexguru? – Nezriedka sa stáva, že čím väčšmi nejakého duchovného vodcu pre jeho výstrednú nekonvenčnosť a konfliktnosť majoritná spoločnosť odsudzuje, o to väčšmi priťahuje svojich oddaných stúpencov. To je tiež prípad veľmi milovaného, no zároveň nenávideného guru Bhagvána Radžníša (Osha), zakladateľa jedného z najznámejších hnutí 70. a 80. rokov minulého storočia, ktorý svojimi kontroverznými názormi na sexualitu a manželstvo znepokojoval nielen kresťanov, ale i tradičných hinduistov. (Autor: Mgr. Tereza Halasová)

Pseudovedecký charakter Maharišiho meditácie – O téme transcendentálnej meditácie sa veľa hovorí už po desaťročia. Tvrdenia jej tvorcu Maharišiho Maheša Jogiho o jej výnimočnosti znejú priam neuveriteľne. Ak by vraj iba desatina svetovej populácie denne praktizovala túto meditačnú techniku, na svete by nebolo žiadnych vojen. Ak ale uvažujeme o príčinách úspechu TM, zaráža predovšetkým jej jednoduchosť a ponuka rýchlej cesty k dokonalosti. Maharišiho hnutie nekladie záujemcom žiadne počiatočné podmienky, čo nepochybne prispelo k jeho veľkej popularite, najmä v americkej, pragmatizmom silne ovládanej spoločnosti. Má však skutočne táto metóda taký racionálny a vedecký charakter, ako to jej stúpenci radi zdôrazňujú? Alebo sa skrze ňu do nášho vedomia infiltrujú s kresťanstvom nezlučiteľné náboženské podnety? (Autor: Dr. hab. Piotr Nowakowski, PhD.)

Testovanie domnelých paranormálnych schopností – Mnohé skeptické organizácie po celom svete nabádajú tých, čo sú presvedčení, že majú nadprirodzené schopnosti či také schopnosti, ktorých existenciu veda popiera, aby to preukázali v kontrolovanom experimente. Najznámejšou iniciatívou tohto druhu je One Million Dollar Paranormal Challenge Jamesa Randiho. Jeho nadácia sľubuje vyplatiť milión amerických dolárov tomu, kto preukáže akúkoľvek nadprirodzenú schopnosť alebo jav. V Česku taká ponuka dlho chýbala. To sa však zmenilo, keď v roku 2013 bola z iniciatívy Českého klubu skeptikov Sisyfos vyhlásená Paranormálna výzva, na ktorú zareagovalo viacero jedincov s domnelými nezvyčajnými schopnosťami. Ako v testoch obstáli? Presvedčili odbornú verejnosť o svojej výnimočnosti, alebo naopak zlyhali? (Autor: Bc. Leoš Kyša)

Kresťania v krajinách Blízkeho východu (1) – Blízky východ je kolískou kresťanstva. Na jeho území žili prví nasledovníci Ježiša Krista, odtiaľ sa kresťanstvo šírilo po celej vtedajšej Rímskej ríši, prekročilo jej hranice, prišlo do starovekej Perzie, na územie dnešného Iránu a ďalej na východ. V prvých troch storočiach to bol najsilnejšie kristianizovaný región. Tu sa vytvorilo najviac biskupstiev, pôsobili tu najväčší kresťanskí teológovia a spisovatelia, konali sa prvé všeobecné koncily, zrodilo sa kresťanské mníšstvo a pod. S príchodom islamu sa však kresťania dostali pod moslimskú nadvládu. Dnes Európania o tomto regióne ale mnoho nevedia, záujem oň vzbudila až súčasná migračná vlna. Nasledujúca viacdielna štúdia priblíži nielen bohatú kresťanskú históriu v jednotlivých krajinách Blízkeho východu, ale i súčasný život tamojších kresťanov. Ako prvých predstaví kresťanov v Sýrii. (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.)

Kontroverzné gnostické evanjeliá – Tak ako Adama a Evu provokovalo zakázané rajské ovocie, podobne je to aj u dnešných ľudí fascinovaných apokryfnými evanjeliami. Môžeme si ich predstaviť ako početnú skupinu nekánonických spisov, ktoré nenašli miesto na biblických stránkach. Medzi najznámejšie z nich patrí Tomášovo, Petrovo, Judášovo, Filipovo, Nikodémovo, tajné Jánovo a tajné Markovo evanjelium, ale i Evanjelium Márie Magdalény či ďalšie spisy, v ktorých nájdeme zmienky o Ježišovom narodení, detstve a jeho zjaveniach po zmŕtvychvstaní. Témou tohto príspevku je však istá podkategória týchto písomností, ktoré môžeme označiť pojmom gnostické. (Autor: Andrej Zeman, MA)

Náboženstvá pred príchodom Svetla (9) – Čína je krajinou starobylej, mnohotisícročnej civilizácie. Samu seba vidí ako Čung-kuo, kráľovstvo stredu, stred vesmíru, najstaršiu kultúru a ľudskú spoločnosť. Dlhý čas bola pomerne izolovaná. Vytvorila si vlastnú kultúru, umenie, filozofiu, architektúru, jazyk, literatúru a, pochopiteľne, aj náboženstvo. Po rôznorodých najstarších náboženských predstavách sa v starovekých dejinách Číny sformovalo konfuciánstvo a taoizmus a z Indie tu prenikol a udomácnil sa budhizmus. Preto dnešní Číňania hovoria, že majú tri náboženstvá. Nasledujúce štyri štúdie budú postupne zamerané na predstavenie náboženských systémov tejto najľudnatejšej krajiny sveta, pričom v poslednej sa pozornosť zameria aj na súčasný náboženský stav a situáciu čínskych kresťanov. (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.)

Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (5) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti si predstavíme gnostické skupiny formujúce sa v okrajových skupinách helenistického synkretistického židovstva, ktoré povrchne preberali aj určité vplyvy z kresťanstva. Ide o setitov, ofitov a barbelognostikov. (Autor: Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia a recenziou pozoruhodnej publikácie Róberta Sarku Katechéta a nová religiozita, ktorá podnetným spôsobom reaguje na súčasné výzvy a problémy spojené s problematikou nových náboženských hnutí.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; resp. e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2016 je 10,00 €. Ponúkame aj možnosť objednať si za zvýhodnené ceny niektoré staršie ročníky: ročníky 2008 až 2014 po 4,00 €, ročník 2007 (iba čísla 2 a 4) a ročník 2006 (iba čísla 3 a 4) po 2 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer(at)sekty.sk | 5.4.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart