Výber z programov RTVS

Výber z programov RTVS v mesiaci marec 2019.

Dvojka RTVS

13. 3. 2019

15.00 Pavel Uhorskai – dokument z cyklu Portréty. Slovenská republika 1995 (R)

17. 3. 2019

10.50 Televízny posol - náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Farárske remeslo. Luteránska DNA. Štefánik a legionári v Rusku. Cirkev v útlaku. Nové vedenie ECAV. Slovenská republika 2019
11.15 Slovo Ondreja Majlinga - evanjelického a. v. farára v CZ Bratislava-Legionárska. Slovenská republika 2019
01.15 Slovo Ondreja Majlinga - evanjelického a. v. farára v CZ Bratislava-Legionárska. Slovenská republika 2019 (R)

18. 3. 2019

12.30 Televízny posol - náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Farárske remeslo. Luteránska DNA. Štefánik a legionári v Rusku. Cirkev v útlaku. Nové vedenie ECAV. Slovenská republika 2019 (R)

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 11.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart