Výber z programov RTVS

Dvojka

14. 4. 2019, nedeľa
13.15 Televízny posol - náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 100. výročie Univerzity Komenského a EBF UK. Školská konferencia ECAV v Poprade. Menej známe osobnosti evanjelickej cirkvi. Štefánik a Francúzsko. Organ v Brezovej pod Bradlom. Slovenská republika 2019

15. 4. 2019, pondelok
12.55 Televízny posol - náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 100. výročie Univerzity Komenského a EBF UK. Školská konferencia ECAV v Poprade. Menej známe osobnosti evanjelickej cirkvi. Štefánik a Francúzsko. Organ v Brezovej pod Bradlom. Slovenská republika 2019 (R)

16. 4. 2019, utorok
15.00 Hontianska jar – veľkonočné zvyky v evanjelických rodinách na Honte. Slovenská republika 1997 (R) 19. 4. 2019, piatok
19.35 Sviatočné slovo Ivana Eľka – generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Slovenská republika 2019

20. 4. 2019, sobota
07.30 Veľkonočné evanjelium – Čím je Veľká noc veľkou? Zamyslenie nad utrpením, smrťou a vzkriesením Božieho Syna. Špeciálne vydanie magazínu Orientácie. Slovenská republika 2009 (R)

21. 4. 2019, nedeľa
01.15 Sviatočné slovo Ivana Eľka – generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Slovenská republika 2019 (R)


Jednotka

19. 4. 2019, piatok
10.00 Pašiové služby Božie – na Veľký piatok z evanjelického a. v. kostola v Sabinove

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 9.4.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart