Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Významné svetové ekumenické podujatie Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa tradične koná v týždni od 18. do 25. januára – na severnej (na južnej pologuli je to na svätodušné sviatky).

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov má už vyše storočnú tradíciu. Je spoločnou aktivitou Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví. Na Slovensku ho každoročne organizuje Ekumenická rada cirkví (ERC) v SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS).

Modlitby na tento rok pripravili kresťania v Jeruzaleme, ktorí za tému zvolili text zo Skutkov apoštolov 2, 42: „Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov veriaci v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách pripravujú spoločné ekumenické služby Božie. V Bratislave sa uskutočnia vo štvrtok 20. januára o 17.30 hod. vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána na Františkánskom námestí.

Ústredné ekumenické služby Božie v rámci Týždňa modlitieb sa budú konať v nedeľu 23. januára o 10.00 hod. v rímskokatolíckom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade. Priamy prenos z nich odvysiela STV 2.

-eš- | 19.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart