Televízny posol a Slovo 8. 4.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 8. 4. 2018 o 13.20 hod. Slovo ev. farára prof. J. Bándyho – 19.45 hod. na Dvojke

Z obsahu Televízneho posla:
ProChrist 2018
Udeľovanie ceny Sebastian
„Cirkevné listy“ – najdlhšie vydávané periodikum slovenských evanjelikov
Z ciest generálneho biskupa Miloša Klátika
„Evanjelické odpovede“ – identita v kocke

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart