Televízny posol 11. 3.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 11. 3. 2018 o 13.20 hod. Repríza: 12. 3. 2018 o 12.55 hod. 19.45 Dvojka – Slovo Milana Juríka, prodekana EBF UK v Bratislave

Z obsahu:

Stretnutie cirkevných predstaviteľov v Badíne.Cirkevný zbor v Dobšinej. Príbeh kostola v Brdárke. Koceľovce a Ochtiná - klenoty sakrálnej maľby. Spomienka na prof. Igora Kišša

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart