Sviatočné SLOVO na 6. 1. a 7. 1. 2018

6. 1. 2018 - Zjavenie Krista Pána mudrcom - Mgr. Eunika Jurková, zborová kaplánka, Nové Mesto n/Váhom 7. 1. 2018 - 1. nedeľa po Zjavení - Mgr. Danica Fojtíková, seniorálna kaplánka LOS

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 3.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart