Sviatočné slová na Veľkú noc 2018

Bratia a sestry, počas veľkonočných sviatkov si v rubrike Slovo na týždeň budete môcť vypočuť príhovory bratov a sestier z Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku (Chorvátsko) a zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

29. 3. 2018 −Zelený štvrtok − Mgr. Božena Sajáková, námestná farárka, Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

30. 3. 2018 − Veľký piatok − Mgr. Jasmína Kotasová-Medveďová, farárka, Silbaš, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

31. 3. 2018 − Biela sobota − Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., zborový farár, Kulpín, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

1. 4. 2018 − 1. slávnosť veľkonočná − Mgr. Ján Záhorec, zborový farár, Pivnica, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

2. 4. 2018 − 2. slávnosť veľkonočná − Mgr. Ondrej Marčok, farár, Kysáč, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 28.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart