Služby Božie z Prahy na ZDF

Česko-nemecké služby Božie z Ev. a. v. kostol sv. Martina v stene v Prahe si môžete pozrieť na ZDF 4. 12. 2011 od 9.30 do 10.15 hod.

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 30.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart