Služby Božie z L. Mikuláša na DVOJKE 15. 4.

RTVS – STV na Dvojke 15. apríla 2018 o 9.30 hod. v priamom prenose odvysiela služby Božie z Ev. kostola v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 120. výročia založenia Tranoscia. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart