Služby Božie z Kostolného

V nedeľu 26. 9. 2010 o 9.30 hod. si môžete vypočuť rozhlasové služby Božie z CZ ECAV Kostolné (sestra farárka Ľudmila Kopincová).

-eš- | 24.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart