Služby Božie z Kalinova 25. 2.

RTVS v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina odvysiela na 2. pôstnu nedeľu 25. februára 2018 o 9.05 hod. služby Božie z CZ ECAV Kalinovo. Kázať bude zborový farár Ondrej Šoltés; spievať sa budú piesne ES č. 81, 104, 82, 493, A 26.

Z ďalšieho programu:

6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart