Služby Božie z Baďana 26. 6.

V nedeľu 26. 6. 2016 o 9.00 hod. si v Rádiu Regina a Rádiu Slovensko môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Baďana; káže evanjelický farár Mgr. Peter Ján Soták; spievať sa budú sa piesne z ES č. 214, 466, 471, 548, A 614.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart