Služby Božie počas veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Legionárska

18. 4. 2019, Zelený štvrtok

Nový kostol 18.00 h služby Božie so spoveďou a VP (Peter Mozola)

Kaplnka Evanjelického domu starostlivosti, Partizánska 2 10.00 h služby Božie so spoveďou a VP (Libor Bednár)

Penzión pre seniorov, Na Barine 5, Lamač 13.00 h služby Božie so spoveďou a VP (P. Mozola)

19. 4. 2019, Veľký piatok

Nový ev. kostol, Legionárska ul. 08.30 h služby Božie (Ondrej Majling), 10.00 h pašiové služby Božie so spoveďou a VP (Ondrej Majling), 18.00 h služby Božie so spoveďou a VP (Martin Šefranko)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8 10.00 h služby Božie so spoveďou a VP (Martin Šefranko)

21. 4. 2019, Veľkonočná nedeľa

Nový kostol 08.30 h služby Božie (Martin Šefranko), 10.00 h služby Božie (Martin Šefranko), 18.00 h služby Božie (Ondrej Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač 10.00 h služby Božie (Ondrej Majling)

22. 4. 2019, Veľkonočný pondelok

Nový kostol 08.30 h služby Božie (Peter Mozola), 10.00 h služby Božie so spoveďou a VP (Peter Mozola)

media@ecav.sk | 9.4.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart