Služby Božie na Veľkú noc 2017 v bratislavských kostoloch

CZ ECAV Bratislava Dúbravka
CZ ECAV Bratislava Legionárska
CZ ECAV Bratislava Staré Mesto
CZ ECAV Bratislava-Petržalka
CZ ECAV Bratislava-Prievoz
CZ ECAV Bratislava-Rača

Edita Škodová | 11.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart