Slávnostné služby Božie z Vranova 22. 5.

Na sviatok Svätej Trojice 22. mája 2016 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensku a Rádiu Regina môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Vranove nad Topľou. Kázať bude zborový farár Martin Vargovčák. Piesne ES č. 184, 281, 182, 257, A 46.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.5.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart