Sakrálna architektúra teraz vo Vranove

Výstavu Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 si môžete pozrieť v Ev. kostole vo Vranove nad Topľou do konca augusta 2011 v čase služieb Božích alebo na požiadanie.

Vernisáž tejto výstavy sa konala 28. 6. 2010 v Evanjelickom kostole v Žiline na Nám. Žilinskej synody 1 pri príležitosti osláv 400. výročia Žilinskej synody a v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010, ako aj II. evanjelických cirkevných dní. Pre veľký úspech sme sa rozhodli inštalovať túto výstavu aj v iných našich kostoloch.

Výstava Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 bola pripravená v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010 pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody a Roka Leonarda Stöckela. Prezentuje výberový pohľad na architektonickú tvorbu a výsledky náročnejších, ale i skromnejších realizácií sakrálnej architektúry evanjelickej cirkvi na území Slovenska v rokoch 1990 – 2010.

Obrazové materiály sú usporiadané podľa seniorátov v smere od západu na východ, kde zaznamenávame najväčšiu horlivosť a najvýraznejšiu stavebnú aktivitu.

Autorka výstavy: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
Fotografie: Fedor Polóni, Peter Rybár, Janka Krivošová, Blanka Kostelná, Štefan Škoda, Pavel B. Herman, Leopold Kulaviak
Grafická úprava fotografií: Ing. Peter Rybár
Tlač: Štúdio Fax©
Sponzor výstavy: Ing. Karol Pavlů
Organizačná spolupráca: Edita Škodová

Vložené 29. 7. 2011

Edita Škodová | 23.8.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart