RTVS na Pamiatku reformácie 31. 10.

17:00 STV JEDNOTKA – reformačné služby Božie z Príboviec; káže gen. biskup M. Klátik; piesne ES č. 190, 274, 564, 260, 263, A 66 19:40 STV DVOJKA - Sviatočné slovo. Príhovor gen. biskupa M. Klátika k Pamiatke reformácie 21:05 Rádio Regina – reformačné služby Božie zo Sásy (HOS); káže zborová farárka E. Fujeríková; piesne ES č. 247, 354, 475, 263, A 65

5:09 Rádio Slovensko - Zamyslenie na každý deň - venované Pamiatke reformácie a Pamiatke zosnulých (┼ Pavel Gabriš)

6:35 Rádio Regina - Z duše - mimoriadne zaradené k Pamiatke reformácie (┼ Pavel Gabriš)

14:40 STV DVOJKA - Život v dialógu (portrét generálneho biskupa Miloša Klátika)

16:00 STV DVOJKA - Martin Luther: Myšlienka, ktorá zmenila svet (dokument)

21:12 Rádio Slovensko - Zamyslenie na každý deň - venované Pamiatke reformácie a Pamiatke zosnulých (┼ Pavel Gabriš)

23:20 STV DVOJKA - Obrazy zo života Martina Luthera

23:45 STV DVOJKA - Hrad prepevný (záznam opery z Kežmarku)

Pripomíname:
29. 10. o 13:00 - STV DVOJKA - Televízny posol - repríza
Z obsahu:
Evanjelici a osmičkové roky. Teologická konferencia v Nimnici. Prví maturanti Ev. gymnázia v Martine. Konferencia Sláva šľachetným

30. 10. o 9:30 - STV DVOJKA - Milan Hodža (dokument)

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart