RTVS - STV Dvojka 4. 11.

15. 45 Orientácie – Televízny posol - repríza z 2. 11. Z obsahu: Martin Luther a jeho vplyv na rozvoj cirkevnej hudby. Biblický seriál o spisoch Novej zmluvy pokračuje listami apoštola Pavla do Tesaloník. Zlet priateľov Jána Lajčiaka. Prečo si čítam Bibliu – svedectvo Michala Fraňa

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.11.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart