RTVS - DVOJKA na svätodušné sviatky

SLOVO - 20. 5. 2018 o 9.50 hod. - príhovor dištriktuálneho biskupa ZD Mgr. Milana Krivdu na 1. slávnosť svätodušnú

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart