RTVS – STV 16. a 17. 9.

RTVS – STV na Dvojke v priamom prenose odvysiela: 1. SLÁVNOSŤ ORDINÁCIE NOVOKŇAZOV v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici 16. 9. 2017 o 10.00 hod. 2. služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v HLBOKOM pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa M. Hurbana 17. 9. 2017 o 10.00 hod. Tešíme sa i na Vašu účasť!

17. 9. si môžete pozrieť aj:

11:30 Ľudovít Štúr. Dokumentárny film. RTVS 2015.

13.30 Televízny posol. Náboženský magazín. Témy: Predpreméra opery Hrad prepevný v Kežmarku. Výstava k 500. Výročiu reformácie v Lyceálnej knižnici v Kežmarku. Konferencia o biskupovi Samuelovi Zochovi v Martine. Stredisko evanjelickej diakonie a cirkevný zbor v Horných Salibách. Komix o Martinovi Lutherovi

20.10 Genius loci (1/3) – Evanjelický kostol a kolégium v Prešove. RTVS 2016. Nový seriál o významných miestach reformácie na Slovensku.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart