Rádio Slovensko – nedeľa 16. 11. 2014

19.30 hod. – Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí ohrozili počas vojny svoje životy, aby pomohli prenasledovaným Židom – tentoraz o seniorovi Andrejovi Kvasovi.

Mgr. Andrej Kvas, bývalý senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, zborový farár v CZ ECAV Nové Sady (42 rokov) a archivár na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Za záchranu židovských spoluobčanov počas 2. svetovej vojny dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi a jeho meno je vytesané v Izraeli na pamätníku Jad Vašem.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.11.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart