Presun Televízneho posla z 12. 2. na 19. 2.

Bratia a sestry, premiéra náboženského magazínu Televízny posol z 12. 2. 2017 bola presunutá na nedeľu 19. 2. 2017 o 10:25 na Dvojku; repríza bude v piatok 24. 2. 2017 o 13:25 na Dvojke. Reláciu si môžete pozrieť aj v archíve RTVS.

Pôvodne plánovaná premiéra náboženského magazínu Televízny posol 12. 2. 2017, ako i jeho repríza neboli odvysielané z dôvodu operatívnej zmeny vo vysielaní priamych prenosov zo športových podujatí.

Touto cestou sa chceme ospravedlniť divákom náboženského magazínu Televízny posol a upozorniť ich na presun vysielania tejto relácie.

Veríme, že aj napriek tejto zmene nám zachováte svoju divácku priazeň.

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 15.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart