Prečítajte si v EPST č. 9 − 2017

Už sedemdesiat rokov v Prahe pracuje cirkevný zbor, ktorý združuje slovenských evanjelikov. Svoje jubileum – spoločne s výročím reformácie – si pripomenuli dvojdňovými oslavami spojenými s posviackou Zvona reformácie. Informácie z Prahy vám prináša najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier.

S Poslom môžete zavítať aj do Španieho Poľa, neveľkej obce, v ktorej sa pred pár dňami tešili z posviacky svojho obnoveného kostola.

Pavel Kušnír čitateľov prostredníctvom svojej reflexie nabáda k zamysleniu nad tohtoročným heslom roka: A dám vám nové srdce...

Výstrahou – ale i paralelou so súčasným dianím, i keď možno v inom rúchu – je publicistický materiál o Duchovných vodcoch nových čias, ktorý odhaľuje metódy americkej sekty Chrám ľudu.

V čísle spomíname aj na farára Ladislava Sokola, ktorého práca bola spojená s Liptovskou Sielnicou.

Ľubomír Batka st. nás zavedie k vodám Jordánu a pripomenie, aké biblické udalosti sa pri nej odohrali.

Predstavíme vám aj ďalšiu novinku z Tranoscia: dielo Petra Hubu Z Božej vôle palatín.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 14.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart