Prečítajte si v EPST č. 8 − 2017

Púrím je jedným z menej známych židovských sviatkov, ktorý v tomto roku pripadá na 12. marca. Jeho pôvod sa vysvetľuje v biblickej knihe Ester. Aký je jeho význam a prečo má tento sviatok nádych hazardu a zábavy? Dočítate sa v téme najnovšieho Posla.

Nové číslo týždenníka evanjelikov a. v. na Slovensku prináša i ďalšie pokračovanie cyklu 500 rokov reformácie. Z Lutherových myšlienok sa tentoraz dozviete o ľudskom vykúpení v Kristovi, prostredníctvom jeho listu priateľovi Spenleinovi.

Na spravodajských stranách prinášame informáciu o tom, ako pokračuje rokovanie cirkví v otázke ďalšieho financovania. Predstavíme vám Johanna Bugenhagena, ktorý bol budovateľom cirkevných zborov. Spomíname aj na farára Jána Lacka, ktorý bol vzácnym vzorom evanjelického duchovného.

Predstavíme vám i zaujímavú novinku z produkcie vydavateľstva Tranoscius, knihu Austrália – krajina živlov a mýtických bytostí.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 9.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart