Prečítajte si v EPST č. 38 - 2017

O úrovni duchovného stavu v súčasnosti sa už popísalo a pohovorilo veľa. Ako však možno na tejto úrovni zapracovať, odkiaľ má vyjsť iniciatíva a aké prostriedky možno použiť na jej skvalitnenie? O tom sa hovorí v téme najnovšieho Posla.

V 38. čísle EPST okrem toho nájdete reportáž z ďalšieho reformačného stretnutia Oslobodení Božou milosťou v Nitre. Prinášame vám i kázeň Geza Fila, slovinského biskupa, ktorá na tomto podujatí odznela. V Dunajsko-nitrianskom senioráte ostaneme aj v rámci historickej strany, na ktorej si prostredníctvom článku Martina Rieckeho priblížime kroky reformácie na tomto území.

V reflexii Pavla Kušníra budeme hľadať paralely mora a života veriaceho človeka. A v ďalšom príbehu Milana Nosála načrieme do vskutku zaujímavej témy: Knihy.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 5.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart