Prečítajte si v EPST č. 37 - 2017

Kňazi majú reprezentovať to najlepšie v národe - tak znie téma ostatného čísla Evanjelického posla spod Tatier, ktorý sa venuje predovšetkým ordinácii novokňazov v Skalici v sobotu 16. septembra 2017.

Okrem toho EPST prináša materiály k vrcholiacemu Roku J. M. Hurbana: správu zo slávnostných služieb Božích v Hlbokom, informáciu o živote a diela J. M. Hurbana, ako i štúdiu Michaely Kerešovej o Hurbanovej sestre.

Prečítajte si aj stanoviská k medializovaným vyjadreniam O. Prostredníka, správy zo života našich cirkevných zborov a pokračovanie spomienok Milana Nosáľa.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart