Prečítajte si v EPST č. 17 - 2017

2. májová nedeľa bude patriť všetkým matkám. Sviatok, ktorý je venovaný oslave materstva, jeho krás, ale aj uvedomenia si starostí s ním spojených, však zároveň otvára otázky o tom, kam materstvo smeruje, akú perspektívu má vo svete. S tým súvisí aj fenomén bezdetnosti, o ktorom hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

V reformačnom roku pokračuje na dvojstrane Do srdca a mysle cyklus 500 rokov reformácie. Tentoraz sa vďaka nemu dozviete, ako Martin Luther vnímal otázku mieru.

Spravodajské strany monitorujú dianie v cirkevných zboroch, okrem iného aj inštaláciu zborového farára v Háji či seniorálne kolo Dávidovej harfy na Myjave.

Svetozár Gavora analyzuje päť falošných mýtov o Evanjelickom posle spod Tatier a farársky syn Milan Nosál vo svojom ďalšom príbehu zaspomína na vlastnú divadelnú kariéru.

V rozhovore s Ľubomírom Turčanom podpredsedom Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi, rozoberáme témy, ako je ekonomická sebestačnosť zborov či spravovanie majetku v prípade zmien v usporiadaní zborov. Dozviete sa, v akej fáze je návrh reštrukturalizácie a aký bude ďalší postup v tomto procese.

Spomienkou na farára Pavla Bujnáka sa Darina Dudášová zameria nielen na jeho život, ale aj na význam vzdelania, na ktorom mu veľmi záležalo. Cez filmový príbeh Belly a Sebastiána sa autor Jaroslav Mervart pozrel na jeden z kontroverzných vzťahov, ktorý sa odohrával akoby na periférii tohto filmu.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 11.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart